Nieistnienie spłaconej umowy kredytu z sierpnia 2002 r. dawnego BIG Bank Gdański (aktualnie Bank Millennium) - wyrok SO Wrocław z 10.06.2024 r.

Wyrokiem z dnia 10.06.2024 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSR del. Magdalena Rzeszutek – Jaworska), w sprawie o sygn. akt XII C 2012/23 stwierdził przesłankowo nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej w sierpniu 2002 r. z dawnym BIG Bank Gdański (aktualnie Bank Millennium). Nadto, Sąd zasądził dochodzone kwoty wraz z odsetkami od dnia wezwania oraz obciążył bank kosztami procesu. Sprawa dotyczyła umowy kredytu, która została już spłacona, a kapitał kredytu został potrącony przed złożeniem pozwu.
W ramach ustnego uzasadnienia, Sąd odwołując się do orzecznictwa TSUE, wskazał na dowolność banku w kształtowaniu świadczeń stron oraz nieuczciwość klauzuli walutowej.
W sprawie odbyła się jedna rozprawa.

Pozew został wniesiony w październiku 2023 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
aplikant radcowski Adam Pelczar