Nieistnienie umowy kredytu „mPlan” zawartej z d. BRE Bank (aktualnie mBank) w kwietniu 2006 r., z uwagi na jej nieważność – wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 23.12.2022 r.

Wyrokiem z dnia 23.12.2022 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska), w sprawie o sygn. akt I C 1775/20 ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu typu „mPlan” indeksowanego do CHF zawartej z dawnym BRE Bank (obecnie mBank S.A.), z powodu jej nieważności i zasądził od banku na rzecz Klientów Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych.

Pozew został wniesiony w grudniu 2020 r.
Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym.

Wyrok cieszy tym bardziej, że jeszcze latem br. Sąd w tym samym składzie „tylko” odfrankowił podobną umowę typu 'mPlan” i w związku z tym Kancelaria złożyła apelację. Nie można wykluczyć, że argumentacja zawarta w apelacji sporządzonej przez Kancelarię, tudzież kolejne orzeczenia TSUE z 8.09.2022 r. wpłynęły na tę pozytywną zmianę poglądów.

O tym wyroku informowaliśmy tu:

PRAWOMOCNA nieważność umowy kredytu mPlan z listopada 2007 r. dawnego BRE Bank (aktualnie mBank) – wyrok SO Wrocław z 13.07.2022 r.

Wyrok w zakresie ustalenia nieważności umowy kredytu jest PRAWOMOCNY. Apelacja banku została w tym zakresie oddalona wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 8.12.2023 r., sygn. akt I ACa 736/23.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak