Wyrokiem z dnia 2.07.2024 r., Sąd Okręgowy w Legnicy (SSO Joanna Tabor – Wytrykowska), w sprawie o sygn. akt I C 1189/23 ustalił nieistnienie z powodu nieważności umowy kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny zawartej w październiku 2008 r. Nadto, Sąd zasądził dochodzoną kwotę wraz z odsetkami od dnia wezwania. Bank został w całości obciążony kosztami procesu.
W tej sprawie kapitał kredytu został potrącony przed złożeniem pozwu.
W ramach ustnego uzasadnienia, Sąd wskazał na dowolność banku w kształtowaniu świadczeń stron, nieuczciwość klauzuli walutowej, a także brak informacji o ryzyku walutowym – co w efekcie skutkuje nieważnością umowy.

Wyrok jest nieprawomocny.
Pozew został wniesiony w październiku 2023 r., a w sprawie odbyły się dwie rozprawy.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak