Wyrokiem z dnia 28.06.2024 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Marcin Śmigiel), w sprawie o sygn. akt I C 79/20 ustalił nieważność umowy kredytu EKSTRALOKUM indeksowanego do CHF zawartej we wrześniu 2007 r. z dawnym Kredyt Bank (aktualnie Santander Bank Polska). Nadto, Sąd zasądził dochodzone kwoty wraz z odsetkami od dnia złożenia pozwu oraz obciążył bank kosztami procesu.
W ramach ustnego uzasadnienia, Sąd wskazał na dowolność banku w kształtowaniu świadczeń stron, nieuczciwość klauzuli walutowej, a także brak informacji o ryzyku walutowym.
W sprawie odbyły się dwie rozprawy podczas których przesłuchano „dyżurnych” świadków zawnioskowanych przez bank oraz stronę powodową.

Pozew został wniesiony w styczniu 2020 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak