Nieważność umowy kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny zawartej z PKO BP S.A. we wrześniu 2007 r.
Wyrokiem z dnia 19.12.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Katarzyna Adamska), w sprawie o sygn. akt XII C 585/19 ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego Własny Kąt Hipoteczny i zasądził zwrot dochodzonych kwot wraz z odsetkami od dnia wezwania przedsądowego. Bank został również w całości obciążony kosztami procesu.

Wyrok został wydany po przeprowadzeniu pięciu rozpraw, a na czas trwania postępowania wpłynęło rozbudowane postępowanie dowodowe wynikające z linii obrony banku zmierzającej wyłącznie do przewleczenia postępowania.
Sąd w całości uwzględnił zarzuty wobec umowy kredytu, co skutkowało uwzględnieniem pozwu.

Pozew został wniesiony w lipcu 2019 r.
Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym i jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak