Wyrokiem z dnia 4.10.2023 r., Sąd Rejonowy w Oleśnicy (SSR Barbara Polak), w sprawie o sygn. akt I C 679/21, stwierdził przesłankowo, że umowa kredytu denominowanego do CHF zawarta z dawnym Deutsche Bank PBC (obecnie Deutsche Bank Polska S.A.) jest NIEWAŻNA i zasądził od banku na rzecz Klientów Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych (stanowiących nadwyżkę ponad wypłacony kapitał kredytu).

Sprawa dotyczyła kredytu spłaconego przedterminowo w 2017 r. W związku z tym, przed złożeniem pozwu, dokonano rozliczenia wypłaconego kapitału kredytu w drodze złożenia bankowi oświadczenia o potrąceniu. W efekcie, zasądzona została nadwyżka uiszczona na rzecz banku przez kredytobiorców ponad otrzymany kapitał.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, po odebraniu pisemnych stanowisk.
Na czas trwania postępowania wpłynął zasadniczo dowód z opinii biegłego.

Pozew został wniesiony w sierpniu 2021 r.
Wyrok jest PRAWOMOCNY.
Bank nie złożył apelacji.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak