Wykreślenie hipoteki zabezpieczającej umowę kredytu zawartej z BRE Bank (aktualnie mBank), której nieważność została prawomocnie ustalona przez SO Legnica.

Tak wygląda wykonanie wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu.
Sąd Rejonowy w Lubinie w dniu 2.10.2023 r. uwzględnił wniosek przygotowany przez Kancelarię i wykreślił z księgi wieczystej nieruchomości hipotekę zabezpieczającą nieważny kredyt „frankowy”.
Natomiast oczekując na łaskę banku – hipoteka widniałaby w księdze do dzisiaj. Bank zignorował wezwanie Kancelarii o wydanie zgody.

W ten sposób, po uzyskaniu prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu, kończy się kolejny etap sporu z bankiem.
Wyrok I instancji (SO Legnica) zapadł 7.06.2022 r.
Wyrok II instancji (SA Wrocław) zapadł 7.06.2023 r.