Nieważność umowy kredytu indeksowanego typu „MultiPlan” zawartej z dawnym BRE Bank w kwietniu 2008 r.

Wyrokiem z dnia 29.09.2023 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Izabela Cieślińska), w sprawie o sygn. akt XII C 221/19 ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego typu „MultiPlan” i zasądził od banku na rzecz Klientów Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym po odebraniu ostatecznych stanowisk stron na piśmie.
Wynik wskazuje, że Sąd w całości podzielił zarzuty i argumentację zawartą w pozwie i dalszych pismach procesowych złożonych przez Kancelarię.

Pozew został wniesiony w marcu 2019 r.
Czas trwania postępowania wydłużył się znacząco ze względu na linię obrony banku zmierzającą do przewleczenia postępowania oraz okres pandemii.
Pod koniec 2022 r. kredytobiorcy zostali pozwani przez bank o zwrot kapitału i wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Po złożeniu obszernej odpowiedzi na pozew, postępowanie zostało zawieszone do czasu prawomocnego zakończenia sprawy p-ko bankowi.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak