Wyrokiem z dnia 2.10.2023 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Iwona Wysocka), w sprawie o sygn. akt I C 1423/20, ustalił, że umowa kredytu denominowanego do CHF zawarta z dawnym Deutsche Bank PBC (obecnie Deutsche Bank Polska) jest NIEWAŻNA i zasądził od banku na rzecz Klienta Kancelarii zwrot wpłaconych bankowi środków, jako nienależnych wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu.
W ramach ustnego uzasadnienia Sąd wskazał, że umowa musi upaść z powodu abuzywności klauzuli denominacyjnej z uwagi na brak możliwości uzupełniania umowy „kursem średnim NBP albo kursem rynkowym”. Kwestia świadczeń w CHF „za zgodą banku” stanowi czysto blankietową zgodę i wszelkie świadczenia zostały jednak zastrzeżone w PLN.
Nadal jednak według Sądu, niezasadne pozostawały zarzuty pozwu dotyczące niezgodności umowy z prawem bankowym, zasadami współżycia społecznego, a umowa jako taka jest zgodna z naturą stosunku. Nadto, Sąd wskazał, że wiedza o ryzyku walutowym jest wiedzą powszechną, a kredytobiorca podpisał stosowne oświadczenie.

Wyrok cieszy, zważywszy na zmianę linii orzeczniczej Sądu w tym składzie.

Pozew został wniesiony w październiku 2020 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak