Wyrokiem z dnia 12.06.2023 r., Sąd Okręgowy w Świdnicy (SSO Maja Sawicz), w sprawie o sygn. akt I C 486/21, ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartej z dawnym GETIN Bank S.A. – Dom Oddział w Łodzi oraz zasądził dochodzoną kwotę wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu.
Nadto, Sąd obciążył bank kosztami procesu.

Wyrok jest nieprawomocny zapadł na posiedzeniu niejawnym po przeprowadzeniu dwóch rozprawy.
Na czas trwania postępowania wpłynął fakt kilkukrotnego zawieszania sprawy przez Sąd.

Pozew został złożony w marcu 2021 r.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak