Nieważność umowy kredytu USD z grudnia 2008 r. zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ) - wyrok SO Warszawa - Praga z 4.07.2024 r.

Wyrokiem z dnia 4.07.2024 r., Sąd Okręgowy Warszawa – Praga (SSR del. Agnieszka Perehubka), w sprawie o sygn. akt III C 898/24 ustalił nieważność umowy kredytu dolarowego denominowanego USD, zawartej w grudniu 2008 r. z Bankiem Ochrony Środowiska. Nadto, Sąd zasądził dochodzoną kwotę wraz z odsetkami od dnia wezwania oraz obciążył bank kosztami procesu.
W tej sprawie, kapitał kredytu został potrącony przed złożeniem pozwu.
W ramach ustnego uzasadnienia, Sąd wskazał na dowolność banku w kształtowaniu świadczeń stron, nieuczciwość klauzuli walutowej, a także brak informacji o ryzyku walutowym.
W sprawie odbyła się jedna rozprawa.

Pozew został wniesiony w marcu 2024 r.
Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
aplikant radcowski Adam Pelczar