Nieważność umowy kredytu ze stycznia 2009 r. zawartej z ING Bank Śląski - wyrok SO Wrocław z 13.05.2024 r.

Wyrokiem z dnia 13.05.2024 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Adam Maciński), wydanym w sprawie o sygn. akt I C 1196/20, ustalił nieważność Umowy o Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF, zawartej w styczniu 2009 r. z ING Bankiem Śląskim oraz oddalił roszczenie o zapłatę z uwagi na podniesiony przez bank zarzut potrącenia. Bank został obciążony kosztami procesu.

W ramach ustnego uzasadnienia, Sąd wskazał na zasadność zarzutów i argumentacji prawnej przedstawionej w ramach pozwu i dalszych pism procesowych. Nadto, o nieważności umowy przesądziła abuzywność klauzuli walutowej oraz brak informacji o ryzyku walutowym.

Pozew został wniesiony we wrześniu 2020 r., a w sprawie odbyła się jedna rozprawa oraz przeprowadzony został dowód z opinii biegłego, a także przesłuchania świadków zawnioskowanych przez bank. Wszystko to wpłynęło na czas trwania postępowania.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą:
radca prawny Agnieszka Osowiecka – Wasiak
radca prawny Michał Przybylak