Wykreślenie hipoteki zabezpieczającej umowę kredytu zawartej z dawnym Bankiem Gospodarki Żywnościowej (aktualnie BNP Paribas Bank Polska), której nieważność została prawomocnie ustalona przez SO Świdnica.

Tak wygląda wykonanie wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu.

Sąd Rejonowy w Świdnicy w dniu 27.04.2023 r. uwzględnił wniosek przygotowany przez Kancelarię i wykreślił z ksiąg wieczystych nieruchomości hipotekę łączną zabezpieczającą nieważny kredyt „frankowy”.

Natomiast oczekując na łaskę banku – hipoteka widniałaby w księdze do dzisiaj. Bank zignorował wezwanie Kancelarii o wydanie zgody.

W ten sposób, po uzyskaniu prawomocnego wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu, kończy się kolejny etap sporu z bankiem.

Wyrok I instancji (SO Świdnica) zapadł 28.11.2022 r.
Bank nie wnosił apelacji.