Upadłość Getin już wkrótce…

28.04.2023 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A.:
https://www.bfg.pl/bfg-zlozyl-wniosek-o-ogloszenie-upadlosci-getin-noble-bank-s-a/?fbclid=IwAR11oWppFGLRxYHAQt5gtf5QHJ6gKuVGRlQMImtniHYmhl4tzCuXMQENpuY#pe-content

Z chwilą ogłoszenia upadłości przez Sąd, wszyscy wierzyciele Getin powinni zgłosić swoje wierzytelności do syndyka masy upadłości, który zostanie wyznaczony przez sąd. Natomiast samo ogłoszenie upadłości nastąpi zapewne za kilka miesięcy.

Konieczność zgłoszenia wierzytelności dotyczy również kredytobiorców, którzy złożyli pozew p-ko Getin.

Termin na zgłoszenie wierzytelności będzie wynosić 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości do wyznaczonego przez Sąd syndyka masy upadłości.

Zgłoszenie wierzytelności będzie musiało nastąpić w drodze elektronicznej poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych: https://krz.ms.gov.pl/#!/application/KRZPortalPUB/1.9/KrzPortalPubGui.StronaGlowna?params=JTdCJTdE&itemId=item-0&seq=0

Na potrzeby zgłoszenia wierzytelności, należy dysponować dowodami zapłaty rat na rzecz Getin (zaświadczenie wydane przez bank, potwierdzenia przelewu, historia rachunku bankowego), za okres od zawarcia umowy kredytu do chwili obecnej.

Klienci Kancelarii, na rzecz których prowadzone są spory p-ko Getin, otrzymają w najbliższym czasie indywidualne informacje.

Agnieszka Osowiecka – Wasiak, radca prawny