Archive for listopad, 2021

29
lis

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

PRAWOMOCNA NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu hipotecznego dawnego GE Money Bank, która została przedterminowo spłacona. Wyrokiem z dnia 29.11.2021 r. Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny (SSO Katarzyna Pozlewicz - Szymańska), w sprawie o sygn. akt I C 163/20, zasądził dochodzone na rzecz Klientów kwoty stanowiące nadwyżkę ponad wypłacony kapitał kredytu, a to w oparciu o przesłankowe stwierdzenie, że (spłacona już) umowa kredytu indeksowanego do CHF, zawarta z dawnym Ge Money Bank (aktualnie Bank BPH S.A.) ...

26
lis

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Umowa kredytu "mPlan" mBanku znowu nieważna we Wrocławiu!Wyrokiem z dnia 26.11.2021 r. w sprawie XII C 293/20 Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny (SSO Krzysztof Rudnicki) ustalił, że umowa kredytu waloryzowanego do CHF "mPlan" zawarta mBankiem w 2006 r. jest NIEWAŻNA oraz zasądził od banku na rzecz Klienta Kancelarii całość dochodzonych w pozwie kwot przekazanych bankowi jako świadczenia nienależne z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia doręczenia bankowi pozwu. W ustnym uzasadnieniu Sąd stwierdził, ...

25
lis

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

Wyrokiem z dnia 24.11.2021 r., w sprawie I C 523/19, Sąd Okręgowy w Koszalinie (SSO Iwona Dziurko) ustalił, że Umowa kredytu denominowanego do CHF Własny Kąt Hipoteczny jest NIEWAŻNA oraz zasądził na rzecz klientów Kancelarii od banku całość dochodzonych przez nich kwot jako przekazanych nienależnie bankowi. Sąd nie uwzględnił zarzutu banku co do przedawnienia w jakiejkolwiek części.W motywach ustnych Sąd wskazał, że umowa pozostawała nieuczciwa, już na etapie niemożności sprawdzenia przez kredytobiorców jaką kwotę kredytu ...

16
lis

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu hipotecznego denominowanego zwanego dewizowym, chociaż obok dewiz nawet nie stał, a przeznaczony był na zakup i remont domu mieszkalnego. Wyrokiem z dnia 3.11.2021 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny (SSO Ewa Szymańska - Habzda), w sprawie o sygn. akt I C 1230/19, ustalił, że umowa kredytu denominowanego w CHF, zawarta w październiku 2008 r. z dawnym BZ WBK (aktualnie Santander Bank Polska S.A.) jest NIEWAŻNA.

03
lis

Warning: Illegal string offset 'thumb_image' in /wp-content/themes/vulcan/archive.php on line 107

KOLEJNA NIEWAŻNOŚĆ umowy kredytu hipotecznego denominowanego d. Nordea - Bank. Wyrokiem z dnia 22.10.2021 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym, Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny (SSO Anna Strzebinczyk - Stembalska), w sprawie o sygn. akt I C 282/20, ustalił, że umowa kredytu denominowanego w CHF, zawarta w czerwcu 2008 r. z dawnym Nordea Bank (aktualnie PKO BP S.A.) jest NIEWAŻNA.W dalszej kolejności sąd zasądził na rzecz Klientów Kancelarii od banku kwoty, które przekazali bankowi ...

Facebook